O nas

Przedszkole mieści się w budynku piętrowym. Powstało w 1976 roku.
W roku 1997 zmodernizowano pion kuchenny, a w roku 2008 budynek przeszedł gruntowny remont.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Zatrudniamy 14 nauczycieli, w tym logopedę, katechetę i specjalistę gimnastyki ogólnorozwojowej. Personel pomocniczy liczy 10 osób.
Sale zabaw które pełnią również rolę sal dydaktycznych i jadalni są duże i jasne.
Placówka dysponuje dużym ogrodem. Większą część powierzchni zajmują trawniki, na których ustawiony jest sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu: piaskownice, domek drewniany, lokomotywa z wagonikiem, zjeżdżalnia, huśtawki. Teren przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo.

PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU

zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom;

traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;

sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe;

dla nas każde dziecko jest jednakowo ważne, bez względu
na jego poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego;

stwarzamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć,
warunki do wielostronnej edukacji dzieci;

wychowujemy samodzielnego, twórczego, otwartego
na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego przyszłego ucznia szkoły podstawowej;

wspomagamy rodzinę w ukierunkowywaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym;

zapewniamy smaczne i zdrowe żywienie.

KADRA PEDAGOGICZNA:

DYREKTOR: 

DOROTA GOLISZ

WICEDYREKTOR:

DOROTA RATUSZNA

GR I

ANNA KLEMENTOWSKA, MONIKA JEZIORSKA, DOROTA GOLISZ

GR II

ANNA ARTYMOWICZ-SZCZEPANIAK, JOANNA KOCUR

GR III

JOANNA KRUSZONA, PATRYCJA SOBASIK

GR IV

BOŻENA NAJDA, RENATA GRYSZCZUK

GR V

JOLANTA TYRA, DOROTA RATUSZNA

LOGOPEDA: ELŻBIETA CYGAN

RELIGIA: SIOSTRA JULIA

GIMNASTYKA: EWA DRUŻYŁOWSKA


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00

6:30 – 8:30
-Schodzenie się dzieci
-Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań
-Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
-Zabawy dydaktyczne indywidualne lub w małym zespole
-Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne
-Zabiegi higieniczne w łazience

8:30 – 9:00

-Śniadanie

9:00 – 11:30
-Zorganizowane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze o różnych dominacjach
-Zabawy dowolne dzieci w kącikach
-Zabawy ruchowe
-Praca nauczycielki indywidualna lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym
-Spacer z celem dydaktycznym lub rekreacyjnym
-Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub zabawy w kącikach
zainteresowań w sali
-Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience

11:30 – 12:00
-  Zupa i deser
12:00- 13:30
Dzieci 3 letnie
Zabiegi higieniczne w łazience przygotowujące do odpoczynku i odpoczynek
Dzieci 4,5,6 letnie
-Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy relaksujące i uspokajające, spacer lub zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub  w sali
Przygotowanie do drugiego dania, zabiegi higieniczne

13:30 – 14:00
-Oo —-
- Obiad – drugie danie
14:00-17:00
- Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym,
korekcyjnym,
- Gry dydaktyczne w małym zespole dzieci
- Zabawy w kącikach według zainteresowań dzieci
- Rozchodzenie się dzieci do domu

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. „Kocham Przedszkole” autor:Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek; wydawnictwo:WSiP – gr IV
2.”Nasze Przedszkole”autor: Wiesława Żaba – Żabińska, M. Kwaśniewska;  wydawnictwo: MAC-Edukacja – gr. I, II, III, V
3. „Program wychowawczy Przedszkola Nr 108″ – program własny
autor: A. Artymowicz-Szczepaniak, A. Klementowska, D. Ratuszna – wszystkie grupy


OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

Język angielski

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia muzyczno – ruchowe

Warsztaty teatralne


Zajęcia otwarte dla rodziców 
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY ORGANIZOWANE TRADYCYJNIE

Zapraszanie gości do czytania dzieciom w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Koncerty muzyczne raz w miesiącu

Teatrzyki i programy artystyczne w przedszkolu

Spektakle teatralne i imprezy dla dzieci organizowane poza przedszkolem

Wycieczki poza miasto z dziećmi i rodzicami

Pasowanie na zerówkowicza

Pasowanie na przedszkolaka

Zabawa z Mikołajem

Spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Bal karnawałowy

Uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka

Powitanie wiosny

Rodzinne spotkania wielkanocne

Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

„Dzień Dziecka”– festyn na podwórku przedszkolnym

Wycieczka całodniowa poza miasto

Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych


 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

►Nauczyciele wspomagają działania wychowawcze rodziców

►Dostarczają wiedzy pedagogicznej i informują na bieżąco o
postępach, wskazują osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby;

►Uzgadniają wspólnie kierunek i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

►Udostępnianie literatury z biblioteczki przedszkolnej;


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

@ Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 72 – głośne czytanie przez uczniów SP, udział przedszkolaków w lekcjach klasy I, udział nauczycieli nauczania początkowego w radach szkoleniowych i zebraniach dla rodziców nt. dojrzałości szkolnej, wolontariat.

@ Miejska Biblioteka Publiczna – zajęcia dla dzieci w bibliotece, wystawy okazjonalne prac plastycznych naszych wychowanków w budynku biblioteki.

@Towarzystwo Miłośników Wrocławia – piesze wycieczki z przewodnikiem po Wrocławiu.

@ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – udział w organizowanych konkursach, akcjach promujących zdrowy styl życia.

@ WCDN – udział w akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom”.

@ Służby mundurowe: Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna, pogadanki, prezentacja sprzętu.