O nas

Kadra Pedagogiczna

p. Dorota Golisz- dyrektor Przedszkola nr 108 we Wrocławiu.

p. Dorota Ratuszna - nauczycielka i wicedyrektor. Kończąc studia marzyła o pracy w przedszkolu. W 1998 roku rozpoczęła swoją wymarzoną pracę w Przedszkolu nr 108. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika o specjalności Nauczyciel Dziecka Młodszego. Następnie  ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika. Studia podyplomowe – Zarządzanie i marketing z informatyką na Politechnice Wrocławskiej oraz kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

p. Bożena Najda - absolwentka WSP w Kielcach, kierunek wychowanie przedszkolne z nauczaniem wczesnoszkolnym. Ukończyła także studia podyplomowe kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i pedagogika lecznicza. Na co dzień w swojej pracy stara się o dobry kontakt z dziećmi, chce aby treści przekazywane dzieciom były atrakcyjne, by przemawiały do wyobraźni i uczuć dzieci. Nauczyciel twórczy, cierpliwy i serdeczny.

p. Anna Artymowicz – Szczepaniak – absolwentka Przedszkola nr 108. Z dziećmi pracuje od 15 lat. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek Nauczyciel Dziecka Młodszego. W pracy i życiu osobistym ceni szczerość, uśmiech i szacunek do drugiego człowieka.

p. Joanna Kocur- absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, nauczycielskie szlify zdobyła ucząc dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym języka angielskiego. Prywatnie mama Celinki i Ignasia. Interesuje się literatura dziecięcą i rozwijaniem kompetencji językowych przedszkolaków.

p. Renata Gryszczuk - nauczycielka, a także mama dwójki absolwentów naszego przedszkola. W naszym przedszkolu pracuje od 2007 roku. Zainteresowania: ogród i zwierzęta.

p. Milena Hajduk - absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną. Pracując z dziećmi  stara się by w ciekawy sposób odkrywały świat, doskonaliły zmysły i szlifowały indywidualne zdolności.

p. Jolanta Tyra - w zawodzie pracuje 26 lat. W naszym przedszkolu jest już od 14 lat. Prywatnie – babcia Zuzi i Krzysia. W pracy duży nacisk kładzie na twórczą działalność dzieci.

p. Anna Klementowska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym. W zawodzie pracuje od 14 lat. W pracy i w życiu kieruje się szacunkiem do drugiego człowieka, stanowczością i ciepłem. Interesuje się muzyką, turystyką i kuchnią z różnych stron świata.

p. Monika Jeziorska - nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, arteterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, DSW, SKiBA. Na pomysł pracy w przedszkolu wpadła w wieku 6 lat, trzyma się tego do dzisiaj. W pracy lubi kreatywność, aktywne, twórcze metody pracy. Jest zdania, że ważniejsze niż wiedza jest życzliwe i przyjacielskie podejście do rodziców i dzieci. Prywatnie mama Julka oraz odtwórca historyczny epoki wczesnego Średniowiecza.

p. Joanna Kruszona – nauczycielka, absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, wielbicielka prac plastycznych, a prywatnie mama dwóch szalonych chłopców.

p. Patrycja Sobasik-  nauczycielka, na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro dzieci.

p. Elżbieta Cygan – logopeda

Nasze Przedszkole znajduje się w dzielnicy Krzyki. Zaletą usytuowania przedszkola jest jego położenie: z jednej strony pobliże centrum miasta, z drugiej oddalenie od ruchliwych ulic.

Przedszkole mieści się w budynku piętrowym. Powstało w 1976 roku.
W roku 1997 zmodernizowano pion kuchenny, a w roku 2008 budynek przeszedł gruntowny remont.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Zatrudniamy 14 nauczycieli, w tym logopedę, katechetę i specjalistę gimnastyki ogólnorozwojowej. Personel pomocniczy liczy 10 osób.
Sale zabaw które pełnią również rolę sal dydaktycznych i jadalni są duże i jasne.
Placówka dysponuje dużym ogrodem. Większą część powierzchni zajmują trawniki, na których ustawiony jest sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu: piaskownice, domek drewniany, lokomotywa z wagonikiem, zjeżdżalnia, huśtawki. Teren przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo.

PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ PRZYJAZNĄ DZIECKU

zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom;

traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;

sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe;

dla nas każde dziecko jest jednakowo ważne, bez względu
na jego poziom rozwoju intelektualnego i ruchowego;

stwarzamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć,
warunki do wielostronnej edukacji dzieci;

wychowujemy samodzielnego, twórczego, otwartego
na kontakty z innymi, wszechstronnie rozwiniętego przyszłego ucznia szkoły podstawowej;

wspomagamy rodzinę w ukierunkowywaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym;

zapewniamy smaczne i zdrowe żywienie.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00

6.30 – 8.45
-Schodzenie się dzieci
-Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań
-Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
-Zabawy dydaktyczne indywidualne lub w małym zespole
-Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne
-Zabiegi higieniczne w łazience

8.45 – 11.30
-Śniadanie
-Zorganizowane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze o różnych dominacjach
-Zabawy dowolne dzieci w kącikach
-Zabawy ruchowe
-Praca nauczycielki indywidualna lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym
-Spacer z celem dydaktycznym lub rekreacyjnym
-Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub zabawy w kącikach
zainteresowań w sali
-Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience

11.30 – 13.45
-  Zupa i deser
Dzieci 3 letnie
Zabiegi higieniczne w łazience przygotowujące do odpoczynku i odpoczynek
Dzieci 4,5,6 letnie
-Opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy relaksujące i uspokajające, spacer lub zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub  w sali
Przygotowanie do drugiego dania, zabiegi higieniczne

13.45 – 17.00
- Drugie danie
- Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym,
korekcyjnym,
- Gry dydaktyczne w małym zespole dzieci
- Zabawy w kącikach według zainteresowań dzieci
- Rozchodzenie się dzieci do domu

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa prawna

Na podstawie art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

1. „Razem w przedszkolu” – program wychowania przedszkolnego
autor: J. Andrzejewska, J. Wierucka; wydawnictwo WSiP
2. „Program wychowawczy Przedszkola Nr 108″
autor: A. Artymowicz-Szczepaniak, A. Klementowska, D. Ratuszna; program własny
3. „Witamy w przedszkolu” – program adaptacyjny dzieci 3-letnich
autor: D. Ratuszna, M. Zaborska; program własny
4. „Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania rozwoju aktywności twórczej dzieci”
autor: E. Kulczyk; program własny
5. „Poprzez zabawę do komunikacji” – program stymulacji rozwoju
językowego dzieci w wieku przedszkolnym
autor: A. Andrzejewska, J. Boczar; program własny


OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

Język angielski

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia muzyczno – ruchowe

Warsztaty teatralne


Zajęcia otwarte dla rodziców 
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY ORGANIZOWANE TRADYCYJNIE

Zapraszanie gości do czytania dzieciom w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Koncerty muzyczne raz w miesiącu

Teatrzyki i programy artystyczne w przedszkolu

Spektakle teatralne i imprezy dla dzieci organizowane poza przedszkolem

Wycieczki poza miasto z dziećmi i rodzicami

Pasowanie na zerówkowicza

Pasowanie na przedszkolaka

Zabawa z Mikołajem

Spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Bal karnawałowy

Uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka

Powitanie wiosny

Rodzinne spotkania wielkanocne

Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

„Dzień Dziecka”– festyn na podwórku przedszkolnym

Wycieczka całodniowa poza miasto

Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych


 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

►Nauczyciele wspomagają działania wychowawcze rodziców

►Dostarczają wiedzy pedagogicznej i informują na bieżąco o
postępach, wskazują osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby;

►Uzgadniają wspólnie kierunek i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

►Udostępnianie literatury z biblioteczki przedszkolnej;


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

@ Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 72 – głośne czytanie przez uczniów SP, udział przedszkolaków w lekcjach klasy I, udział nauczycieli nauczania początkowego w radach szkoleniowych i zebraniach dla rodziców nt. dojrzałości szkolnej, wolontariat.

@ Miejska Biblioteka Publiczna – zajęcia dla dzieci w bibliotece, wystawy okazjonalne prac plastycznych naszych wychowanków w budynku biblioteki.

@Towarzystwo Miłośników Wrocławia – piesze wycieczki z przewodnikiem po Wrocławiu.

@ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – udział w organizowanych konkursach, akcjach promujących zdrowy styl życia.

@ WCDN – udział w akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom”.

@ Służby mundurowe: Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna, pogadanki, prezentacja sprzętu.