Aktualności

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA WSZYSTKICH GRUP

GR. I GR. II GR. III GR. IV GR. V
PON 14.45 – 15.15
Gimnastyka
15.15-15.45
Gimnastyka
14.00- 14.45 Gimnastyka
WT Mali wspaniali Mali wspaniali Mali wspaniali
ŚR  14.30- 15.00 Gimnastyka  15.00-15.30 Gimnastyka
CZW Zajęcia ogólnorozwojowe Zajęcia ogólnorozwojowe Zajęcia ogólnorozwojowe Zajęcia ogólnorozwojowe Zajęcia ogólnorozwojowe 

9.00- 10.00 Religia

PT 9.15- 9.45 Gimnastyka 9.45- 10.15 Gimnastyka 11.00-11.30 Gimnastyka  8.30- 9.15 Gimnastyka

Język angielski

Wtorek i czwartek – grupy III, IV

Środa- grupa V

Wtorek- grupa I, II, III i V

Logopeda

Czwartek- wszystkie grupy